István János Tóth    toth istvan janos
                  

      RESEARCH | PUBLICATIONS | HOBBY | CV                   


google scholar
Citations


                   2015  2014
 2013 
2012  2011  2010

 2009  2008  2007  2006
 2005  2004  2003  2002 
 2001  2000  1991998
July 5 2015
PublicationsGulyás, L. - Máhr, T. - Tóth, I. J.: Factors to Curb Tax Evasion: Evidence from the TAXSIM Agent-Based Simulation Model. Discussion Papers, MT-DP 2015 /21, CERS HAS, Budapest pdf

Fazekas, M. - L. P. King - I. J. Toth: Hidden Depths. The Case of Hungary. In: Alina Mungiu-Pippidi (ed.): Controlling Corruption in Europe. 
The Anticorruption Report Vol. 1., Barbara Budrich Publishers. Opladen - Berlin - Toronto. pp. 74-85. 2013. pdf

Szántó, Z. - I. J. Tóth - Sz. Varga: The social and institutional structure of corruption: some typical network configurations of corruption transactions in Hungary. In Vedres, Balazs - Scotti, Marco (eds.): Networks in Social Policy Problems, Cambridge University Press. 2012., pp. 171.193. pdf

Szántó, Z. - I.J. Tóth, - T. Cserpes: Local Government Corruption in Hungary, In:  Dallago, B. - Guglielmetti, Ch. (eds.): Local Economies and Global Competitiveness, Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK, 2011. pp. 134-153. url

"Forecast Failures and Collective False Beliefs: Could Hungarian Public Opinion Pollsters Have Made Better Predicitions?", Review of Sociology, Vol. 9 (2003) 2:73–111., pdf

Eric Hanley -  Larry King -  I. J. Tóth: "The State, International Agencies, and Property Transformation in Postcommunist Hungary", American Journal of Sociology, Volume 108, Number 1 (July 2002):129-167. pdf

Árvai, Zs. - I. J. Tóth: Liquidity Constraints and Consumer Impatience. In: Charemza, W. W. – Strzala, K. (eds.): East European Transition and EU Enlargement. A Quantitative Approach, Physisca-Verlag, A Springer-Verlag Company, Heidelberg, New York, 2002, pp. 319-336.

Hidden Economy in Hungary 1992-1999, In: R. Neef – M. Stanculescu (eds.): The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Ashgate, Aldershot, England, 2002. pp. 219-230.

Árvai, Zs. - I. J. Tóth:
Liquidity Constraints and Consumner Impatiance,  NBH Working Papers, 2001/2, National Bank of Hungary, Budapest (Co-author: Zsófia Árvai). pdf, research documents & data

"Inter-enterprise ownership links in Hungary", Acta Oeconomica, 1997-98, Vol. 49 (3-4), pp. 365-396. pdf

Other Publications


Szántó Zoltán - Tóth István János - Varga Szabolcs (szerk.): A (Kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról, Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. pdf

Szántó Zoltán - Tóth István János - Varga Szabolcs: A korrupció társadalmi és intézményi szerkezete. Korrupciós tranzakciók tipikus kapcsolatháló- konfigurációi Magyarországon, Szociológiai Szemle 2011, 21(3): 61–82. pdf

Az új szja szabályok hatása a gyermektelenek nettó reálkeresetére. 2011. február 27.
pdf, kutatási dokumentumok, számítások

Rejtett tartalmak nyomában. Mire jó a Textplore dokumentumelemző szoftver? kézirat, 2011. május. pdf (társszerző: Czibik Ágnes)

Semjén András - Tóth István János (szerk): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, 2009. MTA KTI, MTA KTI könyvek 11. pdf

Social Determinants of Undeclared Work in Hungary
, mimeo, December 2008., p. 24.
pdf


Szántó Zoltán - Tóth István János (szerk.): Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban. Kutatási háttértanulmányok. Transparancy International Magyarország - Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. pdf

"Magyar közgazdászok szerzőtársi kapcsolathálói és tudományos teljesítménye", Magyar Tudomány, 2006 (167) 11: 1332-1337. oldal. (társszerző: Szántó Zoltán). pdf

A kis- és közepes vállalkozások EU-s pályázatokban való részvételének néhány összetevője
, 2006. április. pdf

A magyar közgazdászok hatásának és publikációs aktivitásának mérése - előzetes eredmények
, 2004. december. pdf

Előrejelzési kudarcok és kollektív tévedések, In: Hemlich Dezső -  Szántó Zoltán (szerk.): Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2004. 432-468. oldal. pdf

"Rejtett gazdaság és adózási magatartás. Magyar közepes és nagy cégek adózási magatartásának változása 1996-2001",  Közgazdasági Szemle, LI. évf. 2004. június (560-583. old.), (társszerző: Semjén András). pdf

Rejtett gazdaság és adózási magatartás. Magyar közepes és nagy cégek adózási magatartásának változása 1996-2001, Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről 4. tanulmány, Budapest, MTA KTI, 2004. január, 71.oldal.  (társszerző: Semjén András). pdf, kutatási dokumentumok

A 2002. évi bérnövekedés okai. Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében, MKIK GVI - Kutatási Füzetek 2003/1, Gazdaság-, és Vállalkozáselemző Intézet, 2003. május, 59.oldal.  (társszerző: Palócz Éva). pdf

Hidden economy in Hungary 1992-1999, Wargo Research Papers, 2002/2, p. 16. (Co-author: Endre Sik). pdf

Vállalati és lakossági konjunktúra felmérések Magyarországon, MNB Füzetek 2002/1, Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 90. oldal. pdf

Melyik közvéleménykutató intézetre szavazna Ön, ha most vasárnap lennének a választások?
, Wargo Intézet
, Budapest, 2002, 137. oldal. pdf

"Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség. A magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálata", Közgazdasági Szemle,
XLVIIi. évf. 2001. december (1009-1038. old.),
(társszerző: Árvai Zsófia) pdfkutatási dokumentumok

Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség. A magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálata, MNB Füzetek, 2001/2, Budapest, Magyar Nemzeti Bank, 2001. április, 80. oldal (társszerző: Árvai Zsófia) pdfkutatási dokumentumok

"A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői" Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf. 2001. március (203-218. old.), (társszerző: Szántó Zoltán), pdf

Semjén, A. - I. J. Tóth:
Unofficial Economic Activities and Fiscal Discipline in Hungary. As Mirrorred in Consecutive Enterprise Surveys on Tax Behaviour.  Discussion Papers - New Series, IE HAS, MT-DP. 2001/11, Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences, Budapest pdf, research documents & data

Adócsalás és adóigazgatás. Mikroökonómiai modellek és empirikus elemzések a rejtett gazdaságról, Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről 3. tanulmány, Budapest, MTA KTI, 2001. február, 120.oldal (társszerzők: Semjén András, Szántó Zoltán) pdf, kutatási dokumentumok

Vállalati és lakossági konjunktúra felmérések Magyarországon
, Műhelytanulmányok, MT-DP 2000/6., Budapest, MTA KTI, 2001. február, 120. oldal. pdf

Vállalkozások készpénztartási szokásai 2000-ben, Budapest, 2000, 37. oldal, kézirat. pdf

Vincze J. - I. J. Tóth:
Can we believe in the results of the researches based on business surveys?, 2000, mimeo. pdf

Ownership Structure, Business Links and Performance of Firms in a Transforming Economy. The Case of Hungary, Discussion Papers - New Series, MT-DP. 1999/3, Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences, Budapest. pdf

Semjén, A. - I. J. Tóth: 
Tax behavior and financial discipline of Hungarian enterprises, In: Csaba, L. (ed.): The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective, CIPE / Kopint-Datorg, Budapest, 1998, pp. 103-134.  pdf

Market links and growth capability of enterprises in a transforming economy: the case of Hungary, In:  Csaba, L. (ed.): The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective, CIPE / Kopint-Datorg, Budapest, 1998, pp. 29-59. pdf

"Hihetünk-e a vállalati felvételeken alapuló kutatások eredményeinek?" (társszerző: Vincze János), Statisztikai Szemle, 77. évf. 10-11. szám, 1999, október-november, 844-855. oldal. pdf

Lehet-e hinni a vállalati felvételekre alapozódó empirikus kutatások eredményeinek? Egy postai önkitöltős felvtétel tapasztalatai
, kézirat, (társszerző: Vincze János) Budapest, 1999. pdf

Vállalkozások készpénztartási szokásai és házipénztárának állománya, MNB Műhelytanulmányok, 15., Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 1998, 92. oldal. pdf

"A vállalatok pénzügyi fegyelme és növekedési képessége az átalakuló gazdaságban" Közgazdasági Szemle, XLV. évf. 1998. december (1126-1140. old.)
pdf

Magyar vállalatok árképzési rendszere
, MNB Füzetek, 1998/7, Budapest, Magyar Nemzeti Bank, 1998. október, 47. oldal (társszerző: Vincze János). pdf

"A vállalatok tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996 között" Közgazdasági Szemle, XLV. évf.1998. június (591-615. old.) 
pdf

"The importance of the hidden economy in Hungary in 1995-96. An estimation on the basis of the empirical analysis of household expenses.", Acta Oeconomica, 1997-98, Vol. 49 (1-2), pp. 105-134. pdf

"A nem regisztrált lakossági vásárlások mértéke és társadalmi összetevői" KözgazdaságiSzemle, XLIII.évf. 1996. november (1010-1032. old.). pdf

"Jövedelemszerkezet és adótehermegoszlás" A 1994-es személyi jövedelemadó-bevallások vizsgálata" Közgazdasági Szemle, XLIII. évf. 1996. április (277-302. old.), 
(társszerző: Ábrahám Árpád). pdf
Conference
s

Az Erőforrástérkép v2.5 újdonságai: Járási adatok & 1100 mutató Magyarországról és az EU-ról. Előadás a Magyar Tudományos Akadémián, Budapest, V. kerület, Nádor u. 7., 2014 március 27. 10:00. (handout)

Integritás, átláthatóság és vállalati hatékonyság. Előadás az EY és a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által szervezett „Felelős vállalatirányítás - integritás és átláthatóság erősítésének eszközei” című konferencián, Sofitel Budapest Chain Bridge, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 2., 2013 november 5. 9:30.
  

A rejtett gazdaság, adózási magatartás és a korrupció helyzete Magyarországon. Előadás a TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 program keretében „A be nem jelentett foglalkoztatásra vonatkozó magatartás felmérése az aktív korúak körében” című alprogram zárótanulmányáról Budapest, MTA KRTK KTI, Budaőrsi út 45., 2013. január 17. 11:00

A rejtett gazdaság, adózási magatartás és a korrupció helyzete Magyarországon. Előadás az Antall József Alapítvány által szervezett "Újraindítás és útkeresés: magyar gazdaságpolitikai konferencián" ,
Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 73., 2012. június 2. 10:00


Czibik Ágnes -  Tóth István János: Rejtett tartalmak nyomában. Mire jó a Textplore dokumentumelemző szoftver? Előadás az MTA KTI-ben, 2011. május 5. 14 órakor. pps
 

Az MTA társadalomtudományi intézeti kutatóinak publikációs aktivitása és idézettsége 1990-2011. Előadás a „Kutatási infrastruktúra, teljesítménymérés és a politikatudomány” konferencián,
2011. november 8. kedd, 13:00  MTA Politikatudományi Intézet 1014 Budapest, Országház utca 30., Jakobinus terem
.

Tóth István János - Semjén András: A válság hatása a vállalatokra és a be nem jelentett foglalkoztatásra. Válság a munkapiacon – és azután, Az MTA Munkatudományi Bizottságának konferenciája, Hotel Kastély, Szirák, 2010. november 6-7.

Tóth István János - Várhalmi Zoltán: Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2008-2010  „Felsoktatás és foglalkoztathatóság” Műhelykonferencia a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya közös rendezésében, BCE III. előadó,Budapest, 2010. október 21.

Tóth István János - Varga Szabolcs: Korrupciós technikák Magyarországon - kutatási eredmények."Globalizáció kihívásai - kriminálpolitikai válaszok" a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. évi konferenciája, ELTE, Kecskeméti utca 10-12., II. 204.Budapest, 2010. október 15.

Ágnes Czibik - Ágnes Makó - István János Tóth : Corporate responses to the economic crisis: The Hungarian case. The 30th CIRET Conference - Economic Tendency Surveys and the Services Sector, Westin New York at Times Square,New York City, 14 October 2010.

Korrupció és kormányzati kudarcok. "Válság közben, fellendülés előtt",Széchenyi István Egyetem  Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar konferenciája, Áldozat utca 12,Győr, 2010. június 1.

A korrupció néhány szabályozási és intézményi feltétele Magyarországon – kutatási eredményekTanévzáró előadás, ELTECON, Pázmány Péter sétány 1/a., Budapest, 2010. május 14.

Fazekas Mihály - Medgyesi Marcell - Tóth István János: Az informális munkavégzést meghatározó tényezők. Problémák, ötletek, előzetes eredmények. szeminárium, MTA KTI, Budaőrsi út 45., Budapest, 2010. április 27.

Adócsalás, korrupció és kormányzati kudarcok. Adótanácsadók Egyesülete- XIII. Országos Adójogi Konferencia, Anna Grand Hotel Balatonfüred, 2010. április 26.

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a magyar villamosenergia-szektorban. Energia Másképp II. Konferencia a a megújuló energiáról a Heti Válasz szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia szakmai támogatásával. MTA Nagyterem, Budapest, 2010. március 10. letöltés(pps format, 442 kbyte)

Zoltán Szántó - István János Tóth - Tünde Cserpes - Varga Szabolcs: Local Government Corruption in Hungary. Circuits of Profit: Business Network Research Conference.  Auditorium, Central European University, Nádor utca 9, Budapest, January 28 2010.
 
Adócsalás, korrupció, készpénzhasználat. Magyar Nemzeti Bank, Antall József konferenciaterem, Szabadság tér 8-9.Budapest, 2010. január 26.

Kormányzati kudarcok, járadékvadászat és korrupciós kockázatok a magyar villamosenergia-szektorban. Elvesztegetett energiák", Energia Klub és Budapesti Corvinus Egyetem, BCE III. előadó, Budapest, 2010. január 12.

Tóth István János - Németh Nándor: Erőforrástérkép -  egy interaktív gazdaság-és társadalom-földrajzi on-line lekérdezési rendszer. MTA Munkatudományi Bizottság szakmai rendezvénye, Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Képesterem, Budapest, V. Roosevelt tér 9.Budapest, 2009. szeptember 28.