Tudománymetria, tudományszociológia


A magyar neveléstudomány képviselőinek tudományos aktivitása 1969-2008

A magyar neveléstudomány oktatói, kutatói, illetve a hazai tanítóképző és tanárképző felsőoktatás pedagógiai tanszékein / szakjain tanítók publikációs aktivitásának és idézettségének adatait elemezzük a SSCI, az AHCI és a Google Scholar adatai alapján. Kimutatjuk, hogy a magyar neveléstudomány oktatói és kutatói túlnyomó részének nincs számottevő tudományos aktivitása és sehol sem idézik az esetlegesen megjelenő írásaikat.

Az eredmények alapján a hazai tanító és tanárképzésnek a modern neveléstudományi ismeretektől való jelentős távolságára következtethetünk, amely mélyreható és hosszútávú - akár több generáción is átíveló - hatással lehet a hazai közoktatásból, és felsőoktatásból kikerülők tudására, képességeire és készségeire.

Bővebben


Magyar közgaszdászok idézettsége és együttműködése

Egy 1969 - 2002 közötti éveket átfogó elemzés során 125 vezető magyar közgazdász publikációs aktivitásának és idézettségének adatait tekintjük át. Kimutatjuk, hogy Kornai Jánoson kívűl az MTA Közgazdasági Bizottság tagjainak idézettsége és publikációs aktivitása nagy szórást mutat - vannak olyan tagok, akik mindkét szempont szerint a közgazdászok legrosszabb eredményeket elérő csoportjához tartoznak.
A kutatás lezárása: 2003. január.

Bemutatjuk a tudományos együttműködés hatását a tudományos érvényesülésre és publikációs aktivitásra, valamint a magyar közgazdasági gonodolkodás vezető folyóiratát jellemző fontosabb tudománymetriai tendenciákat.

Bővebben


Néhány adat Kornai János idézettségéről

Kornai János munkássága a műveire való idézettség tükrében

Bővebben

 
| Fõoldal | Újdonságok | Adatbánya | Kutatások | Intézet | Linkajánló |

WARGO Közgazdasági Elemző Intézet
info@wargo.hu
Utolsó módosítás: 2008. július 12.