Néhány adat
Kornai Jánosnak
a
nemzetközi közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatásáról

Idézettség a Social Science Citation Index (SSCI) adatbázis alapján

 

Egy hír:

"Kornai a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnöke.
A Nemzetközi Közgazdasági Társaság Tanácsa lisszaboni ülésén Kornai Jánost, a Harvard Egyetem emeritus professzorát választotta meg elnökének. A társaság korábbi elnöke volt többek között Erik Lindahl, Edmond Malinvaud, Paul Samuelson, Kenneth Arrow, Amartiya Sen és Jacques Dreze. Kornai János, az amerikai Nobel-díjas professzort, Robert Solow-t követi az elnöki poszton. Személyében elsõ ízben kerül kelet-európai közgazdász a nagytekintélyû nemzetközi szervezet élére – közölte az MTI."

Népszabadság On-line:
2002. szeptember 9. 12:26 • Szerzõ: F.J.

Magyarországon kis hírben tudósított a sajtó errõl az eseményrõl.
Pedig magyar közgazdászt még soha nem ért ekkora megtiszteltetés és megbecsülés.

Nemzetközi Közgazdasági Társaság ( IEA)
Elnökök 1950-tõl

Feltételezzük, hogy Magyarországon minden szakmabeli és a közgazdasági problémák iránt érdeklõdõ laikus tisztában van Kornai jelentõségével és a magyar, valamint a nemzetközi társadalomtudományi gondolkodásra gyakorolt hatásával. De nem mindenki ismeri e hatás valódi jelentõségét és mértékét. E hatás illusztrálására gyüjtöttük az alábbi adatokat, amelyek az Institute of Scientific Information (ISI) által létrehozott és gondozott többb mint 1700 társadalomtudományi szakfolyóiratot tartalmazó adatbázis, a Social Science Citation Index (SSCI) adatállományából származnak. Azt gondoljuk nem haszontalan egy-egy pillantást vetnünk a következõ ábrákra, hogy képet kapjuk egy mai magyar közgazdász gondolatainak hatásáról.

[A SSCI egy A szerzõre való egy idézetnek tekinti, ha egy publikációban legalább egy A által írt cikket idéznek. Igy aztán, ha egy publikációban A szerzõ több mûvét is idézik, akkor az továbbra is a szerzõ 1 említésének
(1 idézetnek) számít. A közölt ábrák nem korrigáltak az önhivatkozásokkal. 'Bruttó' idézettségi adatokat mutatnak, azaz tartalmazzák azoknak a publikációknak a számát is, amelyekben a szerzõ saját mûvére (mûveire) hivatkozik.]

1. Ábra
Kornai János mûveit idézõ publikációk száma évenként, 1975-2002 szeptember
Adatok forrása: SSCI 1975-2002, ISI


 

2. Ábra
Kornai János mûveit idézõ tudományos publikációk kummulatív száma, 1975-2002 szeptember
Adatok forrása: SSCI 1975-2002, ISI

 


3. Ábra
Három mû idézettségének alakulása 1972-2002
Adatok forrása: SSCI 1975-2002, ISI

 

Megjegyzés:
anti_eq: Anti-equilibrium, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971
(angolul megjelent: Anti-Equilibrium. On Economic Systems Theory and the Tasks of Research, North-Holland
Publ. Co. , Amsterdam, 1972)
shortage: A hiány, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980
(angolul megjelent: Economics of Shortage, North-Holland Publ. Co. , Amsterdam-New York-Oxford, 1980)
ssystem: A szocialista rendszer, Heti Világgazdaság Kiadó Rt., 1993
(angolul megjelent: The Socialist System, The political Economy of Communism, Oxford University Press, 1992)

4. Ábra
A hiány-t idézõ tudományos publikációk kummulatív száma
 
Adatok forrása: SSCI 1975-2002, ISI

lezárva: 2002. október

 
| Fõoldal | Újdonságok | Adatbánya | Kutatások | Intézet | Linkajánló |

WARGO Közgazdasági Elemző Intézet
info@wargo.hu
Utolsó módosítás: 2008. július 11.