Konjunktúra elemzések

Romló kilátások, csökkenõ beruházási hajlandóság

A kutatás vezetője: Tóth István János
kutató: Szabó Andrea
Adatfelvétel: Tárki Rt.
Megbízó: Tárki Rt.
Adatfelvétel ideje: 2002. január

Tanulmány összefoglalója (Business Cycle Research Papers 2002/1)
Letöltés
 


Tanulmány összefoglalója - (Business Cycle Research Papers 2002/1)

"A TOP 1500 exportáló feldolgozóipari cég helyzete és kilátásai" című kutatás minden évben kétszer, januárban és júliusban méri fel a szoban forgó vállalatcsoport üzleti helyzetét és rövidtávú kilátásait. Az adatfelvételek  során mintegy 300 céget keresnek fel a kérdezõbiztosok. A megkérdezett cégek véletlenszerûen kerülnek kiválasztásra és exportárbevétel valamint ágazati összetétel szerint reprezentálják az 1500 legnagyobb exportáló céget. A legutóbbi vizsgálatra 2002 januárban került sor.

A cégek várható beruházási aktivitása 2002 elsõ félévben 2000 óta a legmélyebb szintre süllyed. A létszámbõvítési szándékok messze visszafogottabbak, mint 1997 óta bármikor. A létszám bõvítését tervezõ cégek aránya (24,9%) csak 8 ázalékponttal haladja meg az elbocsátást tervezõkét. A minimálbér emelésének a foglalkoztatottak bizonyos szegmenseit negatívan érintõ, és elbocsátásra ösztönzõ hatásai mellett tehát konjunkturális hatások is a létszámbõvítési szándékok elhalasztását, illetve a cégek növekvõ arányú csoportjainál létszámleépítést valószínûsítenek.

Az eredmények szerint 2002 elsõ félévben romlik a cégek kapacitáskihasználtsága. A korábbi évekhez képest jelentõsen nõtt a kapacitástartalékkal rendelkezõ cégek aránya. 2002 januárban a legnagyobb exportálók közel fele sorolható ebbe a csoportba. A 2002 elsõ félévre, illetve elsõ háromnegyed évre vonatkozó értékesítési kilátások a korábbiaknak megfelelõen erõsen romló tendenciát mutatnak (bár még mindig többségben vannak azok a cégek amelyek javulásra, mint amelyek romlásra számítanak). Ezt láthatjuk, ha a 2002 elsõ félévében várható termelési szintrõl, vagy ha a várható export keresletrõl és ezen belül a Nyugat-Európai eladások várható alakulásáról kérdezzük a cégeket. Mindez az exportjövedelmezõség nagymértékû romlása mellett ment végbe:  2002 januárban a legnagyobb exportálók  54%-a számolt be arról, hogy 2001-ben romlott exportjának jövedelmezõsége.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a TOP 1500 kilátásai 2002 év elején minden megfigyelt mutató esetében nagymértékben romlottak a tavaly nyári, illetve a tavaly év eleji szinthez képest. A beruházási aktivitás jelentõsen mérséklõdött, érezhetõen csökkent a létszámbõvítési kedv, nõtt a kapacitástartalékokkal mûködõ vállalkozások aránya, csökkent a rendelésállomány, a termelés szintje és a cégvezetõk megítélése szerint jelentõsen romlottak a nyugat-európai értékesítési lehetõségek. Ezeket a tendenciákat az exportjövedelmezõség jelentõs romlása kísérte. Az EU, valamint a német gazdaság várható kilátásait figyelembe véve e romló tendencia várhatóan 2002 elsõ félévének végén éri el mélypontját.


Letöltés

A tanulmány teljes szövege (PDF: 372  kByte)

 
| Fõoldal | Újdonságok | Adatbánya | Kutatások | Intézet | Linkajánló |

WARGO Közgazdasági Elemző Intézet
info@wargo.hu
Utolsó módosítás: 2008. július 11.