Kutatások

 Piacszerkezet elemzés

Egy cég, illetve cégcsoport részpiacának elemzése, a részpiacon lévõ cégek közötti pozicionális különbségek meghatározása. A rövid távú makrogazdasági kilátások és az adott részpiac összefüggései. A kereslet jellemzõi és várható rövid és hosszú távú változása. A részpiacra jellemzõ fontosabb tendenciák elemzése. Mindez a klasszikus részpiac-elemzés eszközeinek és a legmodernebb network elemzési apparátus felhasználásával.

 Tudománymetria, tudományszociológia

Magyar társadalomkutatók tudományos aktivitása: milyen messze van tőlünk a centrum?
Közgazdászok idézettsége és publikációs aktivitása: hol vannak az akadémikusok?
A magyar neveléstudomány képviselőinek idézettsége és publikációs aktivitása: kik tanítják a tanítókat?

 Szervezeti átvilágítás, szervezet diagnosztika

Egy cég, vagy intézmény szervezeti struktúrájának átvilágítása. Az információs szûk keresztmetszetek és redundanciák feltérképezése és javaslat egy rugalmasabb, hatékonyabb szervezeti struktúra kialakítására.

Bemutató (pps formátumban)

 Regionális munkaerőpiaci kutatások

Megyék és kistérségek munkaerőpiaci helyzetének feltérképezése, a fontosabb tendenciák elemzése. A megfigyelt munkaerõpiacra ható gazdasági, szocio-demográfiai és földrajzi tényezők hatása.

 Konjunktúra kutatások

Az intézet 1997-2005 között készített elemzéseket a "A legnagyobb exportáló feldolgozóipari cégek helyzete és kilátásai" c. kutatási program keretében. A kutatás során félévente, 300 cégre kiterjedõ kérdõíves kikérdezés segítségével felmérjük a legnagyobb exportálók piaci helyzetét és rövid távú kilátásait. A vizsgálatokra minden év januárban és júliusban került sor.

 Wargo Kutatási Füzetek / Wargo Research Papers

A Wargo Kutatási Füzetek (WRP) sorozatban olyan alkalmazott közgazdasági és gazdaságszociológiai kutatások eredményeit adjuk közre letölthetõ formában, amelyek a magyar, illetve a közép-kelet-európai gazdasági átalakulás szempontjából meghatározó kérdésekkel foglalkoznak. E kutatások részben a Wargo Intézet keretében születtek, részben pedig attól függetlenül jöttek létre, de több szálon kapcsolódnak hozzá, kiegészítik az Intézet keretében folyó kutatómunkát. A Wargo Kutatási Füzetek és az elemzett adatbázisok, kutatási dokumentációk letölthetõk PDF formában magyar vagy angol nyelven.

 
| Fõoldal | Újdonságok | Adatbánya | Kutatások | Intézet | Linkajánló |

WARGO Közgazdasági Elemző Intézet
info@wargo.hu
Utolsó módosítás: 2008. július 12.